۱۳۸۹ شهریور ۹, سه‌شنبه

شعار پیشنهادی روز قدس:هم غزه ،هم لبنان، هر دوباید بدونن، ایران شده فلسطین

هم غزه هم لبنان هر دوباید بدونن ایران شده فلسطین