۱۳۸۹ مهر ۱۴, چهارشنبه

دزدی اداره برق ناحیه 7 شیراز

در اقدامی عجیب از سوی اداره برق ناحیه 7 شیراز ، تعداد بسیار زیادی قبض برق با مدت زمان 22 روز صادر شده ( 89/5/17--89/6/8 ) ، این در حالی است که قبوض برق برای مدت زمان 60 روز میباشد و زمان زیادی از صدور و پرداخت قبض 60 روزه نگذشته بود که قبضی 22 روزه برای مردم آن منطقه صادر شد.بسیاری از مردم فکر می کردند که این قبض های 22 روزه بخاطر یارانه ها میباشد و می خواهند تا آخر شهریور را محاسبه کنند ، و مردم بدون هیچ اعتراضی این قبضها را پرداخت نمودند.برخی از ساکنین پس از اینکه از دوستان و آشنایان خود در مناطق دیگر شهر پرس و جو کردند و متوجه شدند که چنین قبضی برای آنها صادر نشده ، به اداره برق مراجعه نمودند و توضیح خواستند ، اداره برق در جواب به مردم معترض اظهار داشته است که این قبوض اشتباه شده ، این در حالی هست که هزاران نفر از مردم این قبوض را پرداخت نموده اند و اداره برق هیچ گونه اطلاعیه ای مبنی بر چنین اشتباهی صادر نکرده و چه بسا اگر مردم متوجه نشده بودند به راحتی هر چه تمام از این درآمد هنگفت استفاده می کردند.البته در حال حاضر هم این پول در حساب اداره برق می ماند و براحتی می توان محاسبه کرد که چقدر سود نصیب این اداره شده است ، آیا بنظر شما این دزدی نیست؟
از کلیه شیرازیهای عزیز که ساکن منطقه 7 ( فلکه سرد خانه، چهاراه زمزم،پایگاه و ...) میباشند خواهشمند است هر چه سریعتر جهت تحصیح قبوض برق خود به اداره برق ناحیه 7 مراجعه نمایند.