۱۳۸۹ اسفند ۹, دوشنبه

روز زن را به روز آزاديخواهي و عدالت زن ايراني تبديل كنيم


آژانس ايران خبـــــــــــــر: با نزديك شدن به روز جهاني زن , فراخوانهايي دررابطه با تظاهرات در اين روز داده شده است. يكي ازفراخوانها مربوط به گروه عدالت سبز است . اين گروه در بخشي از فراخوان خود آورده است : بياييد تا در پيوند با زنان شجاعي كه اكنون در بند و اسير هستند , در كنار دختران و مادران درد مندمان , روز 8 مارس را به روزي براي دادخواهي و خونخواهي جان باختگان راه آزادي و نوري براي فرياد حق تبديل كنيم . متن كامل اين فراخوان به شرح زير است :
ما هرگز ديگر آرام نمي گيريم و بر جاي خود نمي نشينيم , ما جاي خودرا در صف اول مقدم پيدا ميكنيم و بس!
زنان و مردان آزديخواه / مردم دليرو بي باك
اين روزها و در شرايطي كه كشورمان بعداز سالها تحمل درد و رنج و زور, در مسير كسب آزادي گام نهاده وهمه يك دل و يكرنگ در كوچه و خيابان ها فرياد نفي ديكتاتوري سر مي دهند, برما زنان اين خاك بعنوان مادران ميهن است كه در روز زن , بسيار فراتراز كسب برابري , براي ايجاد تغيير براي عدالت در كشورمان و رسيدن به آزادي گام برداريم .
ما زنان وارثان خاكي هستيم كه روزي ايران زمين نام گرفت . پس به جاست كه در روزي كه به اسم ما زنان , نامگذاري شده , هويت خود را بر هويت خاك خود همگون سازيم و بعنوان يك زن ايراني , نداي ” ندا “ و ترانه سراي ” ترانه “ باشيم, همانها كه خاطره شان بر سنگفرش همين خيابانها نقش بسته است , و شعله اي باشيم از آتشي كه زهرا بهرامي از آن دم زد . آنجا كه گفت : ما هرگز ديگر آرام نميگيريم و برجاي خود نمي نشينيم , ما جاي خود را در صف اول و مقدم پيدا ميكنيم و بس !
پس بياييد تا در پيوند با زنان شجاعي كه اكنون در بند و اسير هستند , در كنار دختران و مادران درد مندمان , روز 8 مارس را به روزي براي دادخواهي و خونخواهي جان باختگان راه آزادي و نوري براي فرياد حق تبديل كنيم . چرا كه زن ايراني چنين خواهد توانست روز زن را گرامي بدارد.
8مارس امسال را با اعتراضات گسترده در تهران و شهرستانها برگزارميكنيم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر