۱۳۸۹ اسفند ۴, چهارشنبه

پیشنهاد به آقای کروبی: این لباس روحانیت را از تن بدرید و مقابلشان بیاندازید

تن آدمی شریف است به جان آدمیت
نه همین لباس زیباست نشان آدمیت
روحانیتی که دم از اسلام می زند ، روحانیتی که باید در برابر ظلم و ستم بییاستد ،چگونه است که در برابر ظلم و ستم و قتل عام مردم سکوت اختیار کرده است ،آقای کروبی این لباس را بدرآورید و مقابلشان بیاندازید ، مشخص شد که این لباس جزء برای تزویر و ریا هیچ ندارد،براستی که این لباس ریا و تزویر برازنده شخصی چون شما نمیباشد.
یقین داشته باشید که ملت چهره جدید شما را پذیراتر خواهند بود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر